Fidan Elektronik

                                                                       Dil: Seçimi:     

                                    

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın nedir? , yanma nedir?,yanmanın çeşitleri ;

Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. Yanma olayı, ortamı çok yüksek sıcaklık derecelerine çıkarabilir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesi gerekir. Bunlar: Oksijen,ısı(sıcaklık) ve yanıcı maddedir Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın % 16'nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının % 16'nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının % 14'ün altına düşmesi hâlinde yanma reaksiyonu olmaz.

    Bir maddenin moleküllerini hızlandıran herhangi bir şey, o madde içerisinde ısı üretir.Bu olay ise maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine izin verir. Bu olayın adı yanmadır.Yanma olayının üçüncü sac ayağı da yanıcı maddedir. Yanma olayının şiddeti yanıcı maddenin tutuşma ve ısı yayma miktarı ile orantılıdır. Örneğin, yün zor tutuşan bir maddedir, kağıt ise kolayca tutuşup alev alabilir. Benzin hemen alev alabildiği hâlde, mazotu tutuşturmak oldukça zordur.

     Yangında ortaya çıkan diğer bir ürün ışık yani alevdir. Bu, bazı gazların ve partiküllerin yanması sırasında görülen ışıktır. Bir alevde, meselâ bir mum alevinde üç bölge ayırt edilir: İç bölge veya çekirdek bölge, ışıksız olan bir bölgedir. Yanan cisimden meydana gelen gaz ve buharla kaplıdır, sıcaklık derecesi en düşük olan bölgedir. Orta bölgede tam bir yanma olmaz. Mevcut olan sıcaklık yüksekliği yüzünden, yanan cismin yaydığı gazlardan karbon meydan gelir ve karbon parçacıkları da korlaşarak ışık saçar. En dış bölgede oksijenle yani hava ile fazla temas olduğu için tam bir yanma olur. Bu bölgede sıcaklık en yüksek derecededir. 

Yangın sistemleri 2 bolüme ayrılır

A. Konvansiyonel yangın algılama sistemleri

  Olay mahallin deki yangını bölge olarak tanımlar.Direkt olarak belirli bir dedektörü göstermez.Alarm paneline hangi bölgeden yangın alarmı alındı ise o olgeye ait ışık yanar ve sesli alarm verir.Bölgesel sistem olarak da adlandıran bu sistemde belirlenen bölgeye bağlanacak çok sayıda dedektör tek bir çift kablo üzerinden alarm paneline bağlanır. Yangın olayını bölgesel olarak tanımlar ve ihbar eder. O bölgeye ait hangi dedektör yangını algılarsa algılasın o bölgeye ait uyarı ışığı yanar. Bu sistem, 20-30 kadar küçük dedektörün bir bölge oluşturabileceği binalar için uygundur. Bu sistemde her bölgeye ayrı bir çift kablo çekilmelidir. 

B. Analog adresli yangın algılama sistemleri

 Yangın mahallini bölge(zone) olarak değil hangi oda veya kaç nolu dedektör olduğu şeklinde alarm bilgisi verir.Her iki sistemde Olay anında gerekli birimleri alarma geçirecek elektronik haberleşme aygırtlarını içinde barındırır.Yangın algılama sistemlerinde kullanılan çeşitli dedektörler sayesinde olası ani bir sıcaklık değişikliğinde,duman ve gaz kaçağı tehlikelerinde erken uyarı verecek. şekilde donatılmışlardır.

  Bu sistemde ihbar, bölge mantığından ileri olarak tam yerin ve noktanın belirlenmesi esasına dayanır. Her bir dedektörün önceden belirlenmiş ve panel tarafından bilinen adresi,kimliği bulunur. Her dedektör panelle birebir irtibatlıdır ve haberleşebilir. Bu sistemde dedektörler iki iletken üzerinden hem besleme alır hem de panel ile haberleşir. Alarm durumunda hangi odadaki, bölümdeki dedektörün sinyal gönderdiği tam olarak bilinir. Aynı çift kablo ile 127 adet dedektör adreslenebilir ve bağlanabilir. Uzun kablolamaların olacağı büyük binalar için uygundur. Aynı zamanda hastane, otel gibi sinyallerin nereden geldiğinin çok önemli olduğu yerlerde de bu sistemler kullanılmalıdır.Adresli sistemde eğer dedektör sayısı 127’den fazla olacaksa yine bölgelere ayırmak gerekir. Her iki sistemde de dedektör yerlerinin belirlenmesi, dedektör çalışma prensipleri aynıdır. Kablolama ve adresleme farkı bulunmaktadır. Adresleme işlemi her bir dedektör ve butondaki dip swich(anahtar)lerle yapılır

www.fidanelektronik.com

www.fidanelektronik.com.tr

www.guvenlikavm.com 

Telif Hakkı

Bu site bir FİDAN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. markasıdır.

Sitede bulunan resimler ve içerikler kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

ILETİŞİM

  Eski Osmanlı Sokak,No: 29-2 MECİDİYEKÖY-İSTANBUL

  • Tel:(0212) 356 65 95 Pbx 
  • Fax: (0212)356 65 97